Naposledy aktualizováno: 29.05.2019 12:08:16
logo

Obecní knihovna ve Chvalčově 
O KNIHOVNĚ


Knihy jsou rozděleny na knihy pro dospělé: beletrie,detek­tivky, krásná literatura, naučná a knihy pro děti: pohádky, příběhy, říkadla, pověsti, balady a naučná literatura.
Z docházejících periodik časopis Květy.
Přibližný počet knih je 2200. 
Tento stav se každým rokem mění, knihy přibývají a ty které nebyly půjčeny víc než pět let se odepisují.
Zaregistrovaných čtenářů je 71. 
Knihovna má dva počítače s přístupem na internet pro všechny ZDARMA – pouze v půjčovní době.


STATISTICKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2017
Počet svazků v knih. fondu  2171 ks
Čtenáři  84
Návštěvníci  752
Přírůstky knihovního fondu 81 
Prostředky na nákup  knih  

 


REGIONÁLNÍ SLUŽBY

 

Obec Chvalčov uzavřela s Knihovnou Kroměřížska smlouvu o poskytování regionálních služeb. Standartně jsou v rámci těchto služeb do naší knihovny zapůjčovány 2× ročně výměnné soubory, které obsahují cca 60 svazků.
V případě zájmu čtenářů lze množství těchto souborů kdykoli během roku navýšit.
Dále je naší knihovně posky­tována metodická pomoc prostřednictvím
Městské knihovy
v Bystřici pod Hostýnem.