Naposledy aktualizováno: 16.11.2022 10:29:58
Na úvodní stranu

Obecní knihovna ve Chvalčově

 

OBECNÍ KNIHOVNA POSKYTUJE      

•  půjčování knih, časopisů a deskových her

rezervace knih na požádání

možnost prodloužení výpůjček

meziknihovní výpůjční služby (MVS)

přístup na internet /ZDARMA během půjčovní doby

 
 
Podmínky půjčování naleznete zde v KNIHOVNÍM ŘÁDU,
a také vyvěšeny
na nástěnce v prostorách knihovny. REGIONÁLNÍ SLUŽBY


Obec Chvalčov uzavřela s Knihovnou Kroměřížska smlouvu o poskytování regionálních služeb. Standartně jsou v rámci těchto služeb do naší knihovny zapůjčovány 2× ročně výměnné soubory, které obsahují cca 100 svazků.V případě zájmu čtenářů lze množství těchto souborů kdykoli během roku navýšit.

Dále je naší knihovně posky­tována metodická pomoc prostřednictvím Městské knihovny v Bystřici pod Hostýnem.